webdesign: franpress
websupport: nederlink
  franpress en degenen die aan de website www.franpress.nl hebben meegewerkt,
hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen
van de website en de trendspotting.

Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten
dat er toch fouten en onvolledigheden
in deze website en de trendspottingvoorkomen.

Ieder gebruik van deze website en gegevens daaruit
is geheel voor eigen risico van de gebruiker en franpress sluit,
mede ten behoeve van al degenen die aan deze website hebben meegewerkt,
iedere aansprakelijkheid uit voor fouten, onvolledigheden en schade
die mocht voortvloeien uit het gebruik
van deze website en de daarin opgenomen gegevens.